Seite 1 von 1
10
Apr

Diplomiwwerreeschung vum 1. Hëllef Cours

Beitrag vom 10.04.2015

Sécherheet ass säit jéhier an de Jugendherbergen immens wichteg, well d’Leit eis oft dat wäertvollst wat se hunn uvertrauen. Nee, domat menge mir net hiren Auto, mee hier Kanner! Dofir ass et och wichteg, dass mir gutt op se oppassen.

read more

éischt Hellef Grupp
Seite 1 von 1